EN Zavolejme si

Zpracování osobních údajů

Kdo jsme?

PEI / Genesis s.r.o. (dále jen PEI-Genesis) je společnost s ručením omezeným sídlící na adrese Postoloprtská 2675, Louny, 440 01 s IČO: 25110241 , která je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod značkou C 50747.

Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Tyto zásady představují souhrn povinností, pravidel a práv, na jejichž základě zpracováváme vaše osobní údaje shromážděné od vás samotných nebo od jiných osob. Pečlivě se prosím s těmito zásadami seznamte.

Pro účely obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR):

  • Správcem osobních údajů je PEI-Genesis jako zaměstnavatel i jako poskytovatel služeb
  • Kontaktní osoba pro oblast ochrany osobních údajů je slečna Daniela Jakodová, Tel: +420 603 461 517 E-mail: daniela.jakodova@peigenesis.com

Jaké údaje zpracováváme a jakým způsobem?

  • Když s námi komunikujete telefonem, e-mailem nebo poštou, pracujeme s vašimi kontaktními údaji.
  • Když se ucházíte o pracovní pozici, předkládáte zpravidla životopis, který obsahuje osobní údaje, jako je jméno, adresa bydliště, e-mail, telefon nebo fotografie a další. Žádáme vás, abyste ve své žádosti nezveřejňovali citlivé osobní údaje.
  • Veškeré údaje, které nám zanecháte v průběhu prohlížení našich webových stránek, v případě poptávání či využívání našich služeb a produktů rozdělujeme do dvou skupin:

1) Anonymizované

2) Neanonymizované

Podle skupiny do které údaje spadají, s nimi nakládáme následovně:

Anonymizované údaje

 jsou takové údaje a informace, které nejdou žádným způsobem ani jednoduchým spárováním či kombinací těchto údajů použít k identifikaci osoby, které patří. Anonymizované údaje, jako jsou zejména soubory cookies, identifikátory zařízení, záznamy o prohlížení webových stránek, IP adresy, datum a čas návštěvy či způsob využívání našich služeb a webových stránek, informace o protokolu na serverech (například vyhledávací dotazy na našich stránkách), geolokační údaje, či osobní preference zpracováváme automatizovaně v zabezpečených aplikacích a na vlastních serverech společnosti. Údaje nepárujeme s konkrétními uživateli a zákazníky tak, aby se daly identifikovat jako jejich osobní údaj.

Neanonymizované údaje

jsou takové údaje, které se dají snadno spárovat s konkrétním uživatelem či zákazníkem a jejich kombinací lze získat osobní údaje jednotlivce. Zejména jde o jméno, příjmení, adresu, věk, rodné číslo, telefonní kontakt, e-mailová adresa, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, čísla dokladů a další…

Tyto údaje zpracováváme pouze v zabezpečených aplikacích splňující požadavky na GDPR a na interním firemním uložišti s omezeným přístupem, kde s nimi pracují pouze proškolení a kompetentní zaměstnanci. V tištěné podobě pak takové informace uchováváme v uzamčených archivech a pracují s nimi k tomu pověření a proškolení zaměstnanci.

Všechny údaje pak uchováváme a zpracováváme na základě interní směrnice o nakládání s osobními údaji, jejíž veřejnou část vám můžeme na požádání poskytnout k nahlédnutí, viz vaše práva níže, a zároveň v souladu s požadavky normy ISO 27 001 Systém řízení bezpečnosti informací.

Z jakých důvodů údaje zpracováváme?

Informace a osobní údaje zpracováváme ze tří hlavních důvodů.

  1. Zákonné důvody – záznam vyplývající ze zákona (např. smluvní vztah)
  2. Analýza dat a reklamní účely – záznam vyplývající z provozování činnosti.
  3. V případě zpracovávání na základě souhlasu, který lze odvolat

Jak dlouho údaje zpracováváme?

Veškeré informace a osobní údaje zpracováváme dle povahy účelu, na základě, kterého jsou uchovávány.

Údaje sloužící k analýze, zlepšení služeb a reklamním účelům zpracováváme na základě vašeho souhlasu maximálně po dobu 10 let, pokud mezitím nedojde k obnovení souhlasu.

Údaje získané prostřednictvím webových stránek, jako jsou cookies a záznamy o využívání těchto služeb uchováváme maximálně 4 roky. Jejich ukládání můžete omezit například prostřednictvím služby Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Informace a údaje vyplývající ze smluvních vztahů (faktury, smlouvy, účtenky atp.) uchováváme po dobu vyplývající ze zákona.

Údaje uchovávané a zpracovávané u třetích stran

V případě využívání aplikací třetích stran dbáme na to, aby údaje byly uchovávány a přenášeny v šifrované podobě a aplikace byla v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Jaká máte práva?

Jako fyzická osoba máte tato práva:

Podle obecného nařízení o ochraně údajů máte právo na přístup, opravu, přenesení a vymazání vašich údajů, pokud k tomu nebrání legislativní účel. Taktéž máte právo na získání informací, jak je s vašimi údaji nakládáno.

Právo nesouhlasit s tím, abychom zpracovávali vaše údaje pro účely přímého marketingu, které můžete uplatnit použitím odkazu „odhlásit odběr“ v příslušném marketingovém materiálu.

V případě pochybností o správnosti zpracování vašich osobních údajů, se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů – https://www.uoou.cz/

Co se stane, pokud změníme zásady ochrany osobních údajů?

Veškeré změny v Zásadách budou zveřejněny na těchto webových stránkách a jsou platné ode dne zveřejnění. Poslední aktualizace těchto zásad proběhla dne 3. října 2018.

Jak nás můžete kontaktovat?

Kontaktní osoba pro oblast ochrany osobních údajů je:
Daniela Jakodová
Tel: +420 603 461 517
E-mail: daniela.jakodova@peigenesis.com

Kontaktovat nás můžete poštou na adrese:
PEI / Genesis s.r.o.
Postoloprstká 2675,
Louny, 440 01

Dle povahy údajů můžete být před předáním informací vyzváni k doložení totožnosti pro oprávnění tyto údaje získat.